JDBC ile MySQL Bağlantısı

Java programlama dili Açık Kaynak Kodlu olması,platformdan bağımsız olması,geniş yazılımcı kitlesine sahip olması ve sunduğu daha birçok avantajla yazılım dünyasında ayrı bir yere sahiptir.Şüphesiz hemen hemen herkesin hayatında en az bir kez duyduğu sözcüklerden birisi olan Java geliştiricilerine büyük imkanlar sunmaktadır.Bu imkanların en önemlilerinden biri de Açık Kaynak Kodlu olmasından gelir.MySQL ise yine Java gibi Açık Kaynak Kodlu olan bir Veritabanı teknolojisidir.
java-mysql1
Java ve MySQL hakkında kısa bir hatırlatmadan sonra bu makalemizin konusu olan JDBC ile MySQL bağlantısını açıklayacağız.Java Database Connectivity(JDBC) Java platformunda veritabanıyla bağlantı yapmayı sağlayan teknolojimizdir.Makalemizde yapılacak olan bağlantı Netbeans ortamında yapılmaktadır.Veritabanı işlemleri de kolaylık açısından Navicat üzerinden yapılmaktadır.
Öncelikle yeni bir proje oluşturduktan sonra Netbeans ortamını MySQL veritabanına bağlamamız için Navicat ortamında yeni bir Connection oluşturmalıyız.New Connection > MySQL komutunu verdikten sonra karşımıza gelen penceredeki Connection Name,IP Adress(bağlanacağınız veritabanının bulunduğu bilgisayarın adresi),Port,UserName ve Password değerlerini girerek yeni bir bağlantı oluşturuyoruz.Bu bağlantı üzerinden Netbeans ortamından veritabanımıza bağlanıp veri yazma ve okuma işlemlerini gerçekleştireceğiz.

Ekran Resmi 2012-12-21 09.04.55
MySQL’de  yeni bir Connection oluşturduktan sonra Veritabanımızın dizaynını oluşturuyoruz.Basit olarak bir id(int),KullaniciAdi(varchar),Sifre(varchar) değişkenlerinden oluşan KullaniciBilgileri tablosu oluşturabiliriz.
Ekran Resmi 2012-12-21 09.07.41
Sıradaki adım Netbeans ortamından MySQL veritabanına bağlanmak.Netbeans’de bulunan Services penceresinin altındaki Database’e sağ tıklayıp New Connection komutunu veriyoruz.Driver olarak MySQL’i seçiyoruz ve gerekli alanları doldurup JDBC sürücümüzü oluşturuyoruz.Artık veritabanımızla bağlantıyı kurmuş durumdayız.Ancak uygulamamızda veritabanına yazmak ve okumak için MySQL JDBC Driver kütüphanesini eklememiz gerekiyor.Bu kütüphaneyi de Projects > Libraries sağa tıklayıp Add Library komutunu veriyoruz.MySQL JDBC Driver kütüphanesini ekliyoruz.
Ekran Resmi 2012-12-21 09.10.18
Bununla ilgili küçük bir örnek yapalım.Veritabanımızı ve bağlantımızı daha önceden sağlamıştık.Bağlantıyı yapabilmek için bazı kütüphaneleri programımıza eklememiz(import) gerekiyor.

import com.mysql.jdbc.Connection;
import com.mysql.jdbc.Statement;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

Ardından Driver’ımızı çalıştırıyoruz ve bir Connection oluşturuyoruz.Bu kodların hata fırlatma ihtimaline karşın da SQL Exception ve ClassNotFoundException hata durumlarımızı main fonksiyonuna ekliyoruz.

public static void main(String[]args)throws SQLException,
ClassNotFoundException {

Class.forName("com.mysql.jdbc.Connection");
Connection con =(Connection)DriverManager.getConnection
("jdbc:mysql://localhost:8889/Veritabanınızınİsmi","KullanıcıAdınız,"Sifreniz");

Daha sonra veritabanında işlemi yapacak olan SQL sorgumuzu yazıyoruz ve bir Statement nesnesi oluşturuyoruz.Statement nesnesinde executeUpdate fonksiyonuyla veritabanımıza yazma işlemi yapıyoruz.

String query = "insert into KullaniciBilgileri(KullaniciAdi,Sifre)";
String Query += "values('Bedirhan','Kodcu.com');";

Statement stm = (Statement) con.createStatement();
int executeUpdate = stm.executeUpdate(query);

System.out.println("Ekleme islemi basarıyla tamamlandı");

Alıştırmanın kaynak kodları : FirstAppDatabase

1 Comment
  • Posted at 22:56, 04/05/2017

    int executeUpdate = stm.executeUpdate(sorgu); bu satırda sürekli hata alıyorum , geri dönüş yaparsanız ayrıntılı bir şekilde problemimi anlatırım. Şimdiden teşekkürler

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website